Hjem

Coaching, kurs og utdannelser innen følgende områder:

 

NLP ( Nevrolingvistisk programmering ) er kanskje et av de mest effektive verktøy vi har i dag for å skape endring. Våre trenere, coacher og terapeuter har denne kunnskapen som skal til for å hjelpe deg til å nå et attraktivt mål eller gjøre en endring, og vil hjelpe deg til å gjøre det klart for deg. 

 

Vi jobber etter overbevisningen om at ”vi har alle ressursene vi trenger for å nå målet vårt.” Vi stiller spørsmålene som hjelper deg til å oppklare uklarheter, innhente informasjon, identifisere begrensninger, utvide valgmulighetene - slik at du kan komme dit du har bestemt deg – til målet ditt.

 

Enneagrammet tilbyr muligheter for å kunne forstå oss selv og andre bedre. Med innsikt i oss selv og våre egne drivkrefter og motivasjon, forstår vi bedre våre handlemønstre og kan utvikle oss i en enda mer positiv retning. Når vi også forstår menneskene rundt oss bedre, også deres drivkrefter og handlemønstre, vil det kunne forbedre vår kommunikasjon med dem, enten som partner eller familiemedlem, kollega eller leder, coach eller samtalepartner.

 

Mindfulness kan bidra til indre ro og balanse, til overblikk og overskudd.

NLP Practitioner er NLP grunnutdannelsen. Du lærer kommunikasjons -modeller, får forståelse og verktøy til å skape endring i deg selv og andre.

 

NLP Master Practitioner er NLP dybdeutdannelsen. Nå lærer du mer om verdisystemer, ledelsesfilosofi, coaching, presentasjonsteknikk og forhandlingsteknikk og enda flere unike teknikker og modeller.

 

Coaching: Coach Medley er en spissutdannelse innen coaching. Her er påbygningen etter NLP Master Practitioner med de beste coachingverktøy fra flere retninger.

 

NLP Terapeut – påbygning etter NLP Master Practitioner med avansert bruk av NLP i en terapeutisk sammenheng. Du vil lære flere dyperegående teknikker og ulike vinklinger innen samtaleterapi.

 

Enneagrammet gir kunnskap om dype personlighetsmønstre og således god selvinnsikt og enda flere muligheter til å lykkes i kommunikasjon.

 

Mindfulness er enkle meditasjonsteknikker som kan forebygge stress og øke livskvalitet gjennom mer indre ro, balanse og overskudd.

 

Kortere kurs og seminarer på forespørsel.

www.nlpcenteret.no post@nlpcenteret.no